زندگی

تسلیم نخواهم شد

زندگی می کنم...

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند.

من فرصتی برای بودن دارم،پس ساکت نمی نشینم..

می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها وکاستی ها،شاهکار زندگی خود هستم

کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آیند زندگی کنم

چون رویاهایم آنجاست

ومن فقط یک بار فرصت زندگی کردن را دارم...


منبع این نوشته : منبع
زندگی

محبت

محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب می کنه
گاهی آدم ها می روند
                             نه برای اینکه
                                               دلیلی برای ماندن ندارند
بلکه آنقدر کوچک اند که تحمل 
                                         حجم بالای محبت تو را ندارند

منبع این نوشته : منبع
محبت

غمگین

چشمام خیسه وجسمم سرد...
                                           این دنیا چه ها با حسم کرد......
                                                                                    که الان حسم شده فقط
                                                                                                                                                                                                                                            "مرررررگ"

منبع این نوشته : منبع

اری از پشت کوه آمده ام

آیا از پشت کوه آمدید؟
آری از پشت کوه آمده ام....
چه می دانستم این ور کوه بایدبرای ثروت،حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند 
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش رامی پرسم می گوید:از پوشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم وتنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد 
تا اینکه این ور کوه باشم گرگ!


منبع این نوشته : منبع
آمده

خنده

خنده باید زد به ریش روزگار

ورنه دیر یا زود پیرت می کند

سنگ اگر باشی خمیرت می کند

شیر اگر باشی پنیرت می کند

باغ اگر باشی کویرت می کند

شاه اگر باشی حقیرت می کند

ثروت ار داری فقیرت میکند

گاز را بگرفته زیرت می کند

عاقبت از عمر سیرت می کند

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
باشی